اقتصاد کلان زوم

دلیل کسری بودجه چیست؟

توفیق اقتصادی:بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، امسال هم دولت با کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان روبرو است؛ اما دلیل این کسری بودجه چیست؟
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، با فرض پرداخت همه هزینه‌های عمومی، دولت تا پایان سال برای تأمین بودجه به حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد؛ این پیش بینی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری بودجه امسال دولت است.البته باید توجه داشت که کسری تبصره ۱۴ نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان  پیش‌بینی شده که با توجه به تخصیص مازاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای یارانه نان، کسری بودجه از این محل حتی می‌توان بسیار بیشتر شود.بنابراین کسری بودجه امسال دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.
فارغ از اینکه تامین مالی این میزان کسری بودجه، در نیمه دوم سال یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران و تشدید دوباره تورم محسوب می‌شود، پرسش اصلی این است که دلیل این میزان کسری بودجه چیست؟
پاسخ کاملا روشن است؛ همانند سال‌های گذشته دلیل اصلی کسری بودجه بیش برآوردی درآمدها و البته کم برآوردی هزینه‌ها است.
به عنوان مثال درآمدهای نفتی در بودجه با فرض نفت ۸۰ دلاری و فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه‌ای، ۶۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. اما آنگونه که داود منظور، رئیس سازمان برنامه گفته در بسیاری از ماه‌های سال، قیمت فروش و میزان صادرات کمتر از این میزان بوده است. نتیجه آنکه در چهار ماهه نخست امسال میزان تحقق درآمدهای نفتی تنها حدود ۴۸ درصد بوده است.
به عنوان مثال دیگر در سال زراعی گذشته حدود ۱۰میلیون تن گندم داخلی خریداری شده و با توجه به نیاز کل کشور، پیش‌بینی می‌شود ۳میلیون تن نیز واردات گندم انجام شود. بر این مبنا حدود۱۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار جهت تأمین یارانه نان مورد نیاز است که به رغم هشدارهای کارشناسی دراین باره در هنگام رسیدگی به بودجه سال ،۱۴۰۲چاره‌ای برای رفع این ناترازی اندیشیده نشد

نوشته های مرتبط