آخرین اخبار

بازار های مالی

مقالات و گفتگو

دیدگاه پیر ولتز: واژه «جهانی شدن» اندکی زمخت است

توفیق اقتصادی :پیر ولتز (Pierre Veltz) متولد ۱۹۴۵، هرگز قالب‌ها و طبقه‌بندی‌شدن را دوست نداشته و در آن واحد هم یک مهندس و هم یک جامعه‌شناس است. به گزارش

حسین راغفر بررسی کرد: چرا کارفرمایان از افزایش دستمزد فریاد می زنند

توفیق اقتصادی: هر وقت صحبت از افزایش دستمزد می‌شود، کارفرمایان فریاد برمی‌آورند که اگر چنین شود ورشکست می‌شویم یا مجبوریم بنگاه‌های اقتصادی را تعطیل کنیم.

علی سعدوندی اقتصاددان :سیاست سرکوب قیمتی، رانتی بزرگی برای ۱۰ درصد از جامعه

توفیق اقتصادی:عدالت اجتماعی همواره یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی بوده که سیاستمداران ایرانی هنگام رجوع ناگزیر به افکار عمومی از آن بهره جسته‌اند. مضامینی