فرهنگ و هنر
توفیق اقتصادی:19 فروردین  سالمرگ صادق هدایت نویسنده بزرگ ایرانی است به همین مناسبت مروری خواهیم داشت  بر  نمایشگاه انفرادی نقاشی های حورا خاکدامن با عنوان “بوف کور” من و صادق خان هدایت که  در 26-21خرداد ماه 1400 در گالری انتظامی برگزار گردید . به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، نقاش با دست مایه قرار […]