بازار سرمایه

۹۳۵,۴۵۲ میلیون ریال; سود یک ماهه گروه مالی شهر در بورس

توفیق اقتصادی:گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ شرکت شهر منتشر شد. به گزارش صدای بورس، شرکت گروه مالی شهر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۹۳۵,۴۵۲ میلیون ریال سود کسب کرده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، بر اساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ شرکت گروه مالی شهر که با نماد شهر در بورس فعالیت دارد؛
شرکت گروه مالی شهر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ از معاملات واگذاری سهام ۹۳۵,۴۵۲ میلیون ریال سود کسب کرده است.
شهر با سرمایه ثبت شده ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۲,۴۲۷,۷۶۰ میلیون ریال درآمد داشته است.
شرکت در انتهای مهر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۶,۴۲۳,۴۳۹ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴۶% به مبلغ ۲۳,۹۵۹,۸۶۶ میلیون ریال رسیده است.

نوشته های مرتبط