بازار پول

۴۱.۷ میلیارد تومان ،سود حاصل از فروش زمین و ساختمان های بانک ایران زمین

توفیق اقتصادی:بانک ایران زمین در ۳ ماهه منتهی به خرداد به درآمد ۱.۶۰۳ میلیارد تومانی حاصل از تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی شناسایی کرد. مقایسه این رقم با فصل نخست سال ۱۴۰۱ حاکی از رشد نزدیک به ۵ برابری آن می باشد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، به این ترتیب بانک موفق شددرآمدهای مشاع خود را که در دوره مشابه قبل منفی ۲.۶۹۳ میلیارد تومان بود در این دوره به منفی ۱.۶۶۹ میلیارد تومان کاهش دهد و با ادامه این روند شاهد مثبت شدن این بخش از درآمدها در این بانک خواهیم بود.
این بانک هم چنین در دوره یاد شده در زمینه جریانات نقدی عملیاتی نیز عملکرد خوبی داشته تا جایی که موفق شد بیش از ۵۰ درصد خروج وجه نقد عملیاتی را از مجموعه کاهش دهد.
لازم به ذکر است وزمین مزایده های متعددی در جهت فروش املاک خود برگزار نموده و چندی پیش نیز چند مورد از املاک مورد اشاره را به فروش رساند. بر اساس اعلام بانک مجموع سود حاصل از فروش زمین و ساختمان ها ۴۱.۷ میلیارد تومان بوده است.

نوشته های مرتبط