اقتصاد کلان

یارانه دولتی برای خطرناکترین نوشیدنی مجاز

توفیق اقتصادی:سوال اینجاست بر اساس کدام منطق و معیار در کشور ما ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان به شکری یارانه داده می‌شود که ۸۰ درصد آن به مصرف صنف و صنعت بویژه نوشابه سازی می رسد؟!
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، بیماریهای قلبی، عروقی، کلیوی، سرطان و آلزایمر تنها بخشی از بیماری‌های است که در یک لیوان نوشابه خنک، شیرین و گازدار شناور است. بزرگترین مشکل نوشابه ها که آن را در برخی زمینه ها از نوشیدنیهای الکلی خطرناکتر می کند، این است که حاوی مقدار زیادی شکر است.
برخی نهادهای بهداشتی جهانی پیشنهاد می‌کنند برای کاهش مصرف این نوشیدنی مضر، علاوه بر مالیات کلی و سنگین برای برندهای نوشابه سازی، مالیات هر بطری نوشابه متناسب با شکر موجود در آن باشد.
حال سوال اینجاست بر اساس کدام منطق و معیار در کشور ما ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان به شکری  یارانه داده می‌شود که ۸۰ درصد آن به مصرف صنف و صنعت بویژه نوشابه سازی می رسد؟!

نوشته های مرتبط