اقتصاد کلان

گزارش مرکز آمار پس از ۸ ماه :قیمت مسکن در تهران متری ۸۰ میلیون تومان

توفیق اقتصادی:پس از حدود ۸ ماه وقفه، مرکز آمار از قیمت مسکن شهر تهران رونمایی کرد. بر این اساس قیمت خانه در تهران در شهریور ماه امسال بیش از ۸۰ میلیون تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، مرکز آمار پس آز آنکه از دی ماه سال گذشته انتشار داده‌های قیمت مسکن را منتشر کرد، حالا پس از ۸ ماه دوباره این داده‌ها را در دسترس عموم قرار داد.
بر این اساس،‌ میانگین قیمت مسکن شهر تهران در شهریور ماه امسال بر اساس میانگین وزنی به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسید. هر چند این قیمت نسبت به مرداد ماه کاهش ۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد اما در مقایسه با دی ماه سال گذشته افزایش بیش از ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین تعداد معاملات مسکن شهر تهران در شهریور برابر با ۳۰۰۸ واحد بود که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته کاهش بیش از ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.
نکته جالب توجه این است که قیمت مسکن شهر تهران حتی در خرداد ماه امسال به محدوده ۸۵ میلیون تومان هم رسیده بود.
همچنین میانگین قیمت خانه در شهر تهران بر اساس معیار میانگین حسابی در شهریور ماه امسال حدود ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش شده است.
قیمت خانه در تهران در یک سال چقدر گران شد؟
آنگونه که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته‌است. این در حالی که تورم کلی اقتصادی کم‌تر از ۴۰ درصد بوده که حاکی از جهش قابل توجه قیمت مسکن است.

قیمت مسکن خانه شهر تهران

بر اساس داده‌های منتشر شده، منطقه تهران همچنان گرانترین منطقه تهران محسوب می‌شود؛ میانگین قیمت خانه در منطقه یک تهران در شهریور ماه امسال به حدود ۱۵۸ میلیون تومان رسیده است. در نقطه مقابل منطقه ۱۸ با میانگین قیمت ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزان‌ترین خانه‌های شهر تهران را در خود جای داده‌است.

نوشته های مرتبط