بازار بیمه

کاهش نرخ رشد خسارت پرداختی در بیمه تجارت‌نو

توفیق اقتصادی: بیمه تجارت‌نو در ماه نخست بهار سال ۱۴۰۳ رقمی بالغ بر ۴۲۳ میلیارد تومان حق بیمه صادره شناسایی کرد که در مقایسه با حق بیمه ۲۸۳ میلیارد تومانی فروردین ۱۴۰۲ افزایش ۴۹ درصدی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، مرور عملکرد بیمه تجارت نو نشان دهنده کاهش نرخ رشد خسارت پرداختی است؛
به طوری که این رقم از ۲۴۸ میلیارد تومان در ماه نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۰۲ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است و به این ترتیب ۵۹ درصد کاهش را در این زمینه به ثبت رسانده است.
در فروردین ماه سال جاری ۳۶ درصد از حق بیمه صادر شده از سوی بیمه تجارت‌نو مربوط به رشته زندگی بوده که این عدد بالاترین وزن اختصاص یافته برای این رشته در میان شرکت‌های بیمه بورسی در فروردین ماه است.

 

مرور عملکرد بیمه تجارت‌نو
مرور عملکرد بیمه تجارت‌نو

 

 

نوشته های مرتبط