بازار بیمه

کامران ندری:پول به تامین اجتماعی ندهید; طلا بخرید

توفیق اقتصادی: یک اقتصادان به مردم پیشنهاد داد به جای بیمه خود از طریق تامین اجتماعی ماهانه یک گرم طلا خریداری کنند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، کامران ندری گفت: اگر یک فرد که بیمه‌ی خود را شخصا پرداخت می‌کند؛ به جای سپردن این پول به دولت، ماهانه یک گرم طلا خریداری کند، در پایان بازنشستگی خود ۳۶۰ الی ۴۰۰ گرم طلا در اختیار دارد که به پول امروز ۱ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
او تاکید کرد، به جای بیمه خود از طریق تامین اجتماعی ماهانه یک گرم طلا خریداری کنند.
ندری اظهارداشت: اگر یک فرد که بیمه‌ خود را شخصا پرداخت می‌کند؛ به جای سپردن این پول به دولت، ماهانه یک گرم طلا خریداری کند، در پایان بازنشستگی خود ۳۶۰ الی ۴۰۰ گرم طلا در اختیار دارد که به پول امروز ۱ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
او افزود: بازنشستگی که دولت به فرد می‌دهد نهایتا ۱۰ میلیون تومان است، اما سود بانکی حاصل از پرداخت بیمه ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان می‌شود؛ به نظر شما دیگر انگیزه‌ای برای افراد جهت پرداخت بیمه می‌ماند؟
منبع: اقتصاد۲۴

نوشته های مرتبط