بازار سرمایه

چه شرکت هایی افزایش سرمایه می دهند؟

توفیق اقتصادی:امروز شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. روز گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.
اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۲ درصدی کرازی
 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی  از مبلغ ۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تقویت بنیه شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی و همچنین استفاده از فرصت‌های مالیاتی دیده شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه  گردید.
صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۲ درصدی مادیرا
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع مادیران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر
صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی معیار
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، انجام سرمایه گذاری‌های جدید و پیشگیری از خروج وجه نقد
اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۴۳ درصدی کایزد
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه  شرکت فرانسوز یزد از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه گذاری‌های انجام شده و جلوگیری از خروج نقدینگی به منظور بهبود وضعیت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی ارائه گردید.
تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه همراه
با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-۰۲A-۱۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه  شرکت ارتباطات سیار ایران  به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ تمدید گردید
اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه ۱۹۵ درصدی فخاس
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد خراسان از مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جهت تکمیل پروژه‌های سرمایه‌ای در دست اجرا، تامین وجوه مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (شرکت فرعی)، جبران بازیافت مخارج انجام شده سنوات قبل و اصلاح ساختار مالی ارائه  گردید.
صدور مجوز افزایش سرمایه ۵۳ درصدی دکوثر
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی کوثر  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی
صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فروی
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ذوب روی اصفهان  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی
صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۳۰ درصدی شتهران
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی تهران شیمی  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۱,۵۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۵,۱۴۵,۵۲۵,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۵,۱۴۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۵,۱۴۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی
صدور مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی بهپاک
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنعتی بهپاک  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ منابع جهت تامین سرمایه در گردش
صدور مجوز افزایش سرمایه ۲۸ درصدی حآفرین
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ریل پرداز نو آفرین  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۷,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی
صدور مجوز افزایش سرمایه ۴۱۰ درصدی سبجنو
تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سیمان بجنورد  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:      ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:      ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم:      ۱,۰۰۰  ریال
مبلغ افزایش سرمایه:    ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:    ۱۱۳,۴۶۹,۰۵۱,۵۴۰  ریال از محل سود انباشته، ۱,۴۹۴,۵۳۰,۹۴۸,۴۶۰  ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
موضوع افزایش سرمایه:    اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی

نوشته های مرتبط