اقتصاد کلان

پیش بینی نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۴

توفیق اقتصادی:بر اساس نظرسنجی کارشناسان اقتصادی اندیشکده آلمانی موسسه آیفو (Ifo) اقتصاددانان نرخ تورم جهانی را برای سال ۲۰۲۴ به میزان پنج درصد پیش‌بینی می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از بیزنس، بر اساس نظرسنجی کارشناسان اقتصادی اندیشکده آلمانی موسسه آیفو (Ifo) پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، این نظرسنجی نشان داد که اقتصاددانان نرخ تورم جهانی را برای سال ۲۰۲۴ به میزان پنج درصد پیش‌بینی می‌کنند که کمتر از انتظار قبلی ۶ درصد است.
از سویی دیگر، نرخ‌های تورم پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۷ از روندی نزولی پیروی می‌کند اما به ترتیب همچنان بالا و در ۴.۴ درصد و ۳.۶ درصد خواهد بود؛ انتظارات تورمی در بین مناطق جهان به‌طور گسترده‌ای متفاوت است زیرا بیشتر مناطق کاهش انتظارات تورمی کوتاه‌مدت و بلندمدت را نسبت به سه ماهه قبل نشان می‌دهد.
همچنین انتظار تورم اروپای غربی برای سال ۲۰۲۴ به میزان ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده در حالی که آمریکای شمالی ۲.۴ درصد کمتر از میانگین جهانی است؛ همچنین آمریکای جنوبی و شمال آفریقا انتظارات تورمی را برای سال ۲۰۲۴ به ترتیب ۲۹ و ۴۵ درصد افزایش داده‌که هر دو بالاتر از میانگین جهانی است.
در عین حال، اقتصاددانان برای سال ۲۰۲۷ کاهش ۲.۱ درصدی تورم در اروپای غربی و ۲.۴ درصدی در آمریکای شمالی را پیش‌بینی کرده‌اند.

نوشته های مرتبط