بازار بیمه

پیشنهاد تامین مالی نقاط حادثه خیز از طرف وزارت اقتصاد

توفیق اقتصادی:سخنگوی اقتصادی دولت گفت: صندوق تامین خسارت‌های بدنی تکلیف قانونی برای اصلاح نقاط حادثه خیز ندارد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز با خبرنگاران اظهار داشت:  تامین مالی نقاط حادثه خیز از طرف وزارت اقتصاد توسط صندوق تامین پیشنهاد شده است اما صندوق تامین خسارت‌های بدنی تکلیف قانونی برای اصلاح نقاط حادثه خیز ندارد.
وی افزود: پیشنهاد وزارت اقتصاد، انتشار 8هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین مالی اصلاح نقاط حادثه‌خیز است که مراحل تایید خود را در سازمان برنامه و بودجه کشور طی می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: صندوق تامین خسارت‌های بدنی، صندوق های مشابه و شبکه بیمه کشور از طریق همدلی و همراهی به خرید اوراق بپردازند تا منابع مالی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح نقاط حادثه خیز  تامین شود.

نوشته های مرتبط