بازار سرمایه

پذیره‌نویسی اوراق صکوک اجاره با نماد سرمد ۰۶۲

توفیق اقتصادی:شرکت تامین سرمایه کیمیا با نماد تکیمیا، از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) با نماد سرمد ۰۶۲ خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، براساس اطلاعیه منتشره بر روی کدال، پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک اجاره شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) با مشخصات ذیل انجام شد:
    مبلغ تعهد: پنج هزار میلیارد ریال تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق
    نرخ سود سالانه: 23درصد
    مدت اوراق: 4 ساله
    سررسید تعهد: 1406.12.15
    درآمد تعهد پذیره‌نویسی مبلغ 350 میلیارد ریال که همزمان با ایفای تعهد شناسایی می‌شود.
    درآمد کارمزد بازارگردانی برای چهار سال در مجموع به مبلغ 1،324،000 میلیون ریال که متناسب با دوره بازارگردانی شناسایی می‌شود.

نوشته های مرتبط