بازار سرمایه

وزارت ورزش و جوان مالک جدید باشگاه پرسپولیس شد

توفیق اقتصادی:در اطلاعیه رسمی فرابورس ایران روی خروجی وبسایت خود منتشر کرد، وزارت ورزش و جوانان به صورت رسمی مالکیت باشگاه پرسپولیس را به بانک ملی ایران واگذار خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در اطلاعیه رسمی که فرابورس ایران روی خروجی وبسایت خود منتشر کرد، وزارت ورزش و جوانان به صورت رسمی مالکیت باشگاه پرسپولیس را به بانک ملی ایران واگذار خواهد کرد.

نوشته های مرتبط