بازار سرمایه

واگذاری۸۰ درصد سهام پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی

توفیق اقتصادی:رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تهران گفت: براساس برخی اخبار منتشر شده، ظاهرا دولت مصمم شده تا حدود ۸۰ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، علی دهقان کیا با انتقاد از برخی شایعات درباره واگذاری سهام پرسپولیس به تأمین اجتماعی، اظهار کرد: براساس برخی اخبار منتشر شده، ظاهرا دولت مصمم شده تا حدود ۸۰ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند، از اینکه دولت در قالب رد دیون تصمیم به واگذاری بخشی از دارایی‌های خود گرفته تا هزینه‌های این سازمان پوشش داده شود جای قدردانی و تشکر دارد.
 وی با اشاره به برخی اشکالات واگذاری سهام پرسپولیس به تأمین اجتماعی، عنوان کرد: یکی از آن ایراداتی که ما به آن می‌گیریم این است که سازمان تأمین اجتماعی درخصوص تملک و نگهداری باشگاه ورزشی هیچ گونه تجربه ای ندارد و تقریبا هیچ یک از هلدینگ های سرمایه گذاری سازمان در حوزه شستا نیز چنین تجربه ای را ندارند که این موضوع برای ذی نفعان جامعه کارگری اعم از شاغل و بازنشسته تحت پوشش این سازمان موجب یک دغدغه شده است.
 وی افزود: باشگاه دارای در راستای استراتژی سرمایه گذاری سازمان نبوده و هیچ برنامه مدونی در این مورد ندارد، تصدی گری سازمان در این زمینه می تواند با توجه به مسئولیت و وظایف قانونی این سازمان نسبت به بیمه شدگان و سایر سازمان ها و ادارات دامنه مشکلات آن را گسترش دهد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تأکید کرد: حساسیت‌های اجتماعی درخصوص این باشگاه نگاه آن را به سمت سازمان تأمین اجتماعی تغییر داده و ممکن است در آینده، داشتن مالکیت این باشگاه برای سازمان یک تهدید تلقی شود که آثارش در بخش های مختلف از جمله حوزه سرمایه گذاری به شکل موثر ایجاد شود.
وی اضافه کرد: با توجه به صورت های مالی این باشگاه ورزشی به نظر می رسد این شرکت برای سازمان جذابیت نداشته و از این نظر منع مالکیت برای سازمان وجود داشته باشد، سرمایه گذارانی در کشور هستند که تمایل به مالکیت این باشگاه دارند و از این جهت اصرار به واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست.

نوشته های مرتبط