اقتصاد کلان

همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده

توفیق اقتصادی:بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل یک درصد اضافه شده به نرخ پایه مالیات ارزش افزوده تامین خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در اصلاحیه لایحه بودجه منابع اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شده و مقرر شده تا ۵۰ همت از منابع درآمدی از محل  به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد.
بر این اساس بررسی اصلاحیه لایحه بودجه نشان میدهد منابع لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از افزایش یک درصدی به نرخ پایه مالیات ارزش افزوده تامین خواهد شد.
افزایش یک درصدی نرخ پایه مالیات ارزش افزوده ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کرده بود.
نکته جالب توجه اینکه در نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع ناشی از افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده که به طور حتم تبعاتی مثل تورم کالایی در پی خواهد داشت قرار بود در اعتبارات عمرانی هزینه شود.
حالا این سوال مطرح میشود که در اعتبارات عمرانی چه تغییری اعمال میشود. لازم به ذکر است در نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ جزئیات مصارف بودجه اعلام نشده بود.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم اعتبارات عمرانی به مصارف عمومی تنها ۱۸ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
منبع: tasnim

نوشته های مرتبط