بازار پول

هشدار یک اقتصاددان درباره نرخ ۳۷ درصدی اخزا بانک مرکزی

توفیق اقتصادی: یک اقتصاددان با هشدار درباره نرخ ۳۷ درصدی اخزا بانک مرکزی گفت: مسئولیت آن با شخص فرزین رئیس بانک مرکزی است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، علی سعدوندی، اقتصاددان در مطلبی هشدار آمیز در توئیتر نوشت:
برای کنترل تورم باید نرخ بهره را افزایش دهی، سرعت افزایش نرخ بهره هم باید مناسب باشد. اما اگه تند رفتی به پرتگاه سقوط می‌کنی.
تورم

نوشته های مرتبط