بازار بیمه

نوآوری در صنعت بیمه وجود ندارد

توفیق اقتصادی:رضا جعفری، مدیر عامل شرکت بیمه دانا: فعالیت‌های بیمه‌ای مبتنی بر ریسک بوده و ریسک ها نیز در نتیجه متغیرهای مختلف در حال تغییر هستند و هر روز متغیر جدیدی بروز و ظهور پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، یک روز  متغیری به نام کرونا وارد اجتماع می شود و جان میلیون‌ها نفر انسان رو تهدید می‌کند و یک روز متغیری به نام حملات سایبری، صنعت بیمه از این فرصت ها می تواند استفاده کند.

در صنعت بیمه در بخش نوآوری جای محصولات جدید کاملاً خالی است و این صنعت نتوانسته خود را با تغییرات محیطی و شرایطی که در حال اتفاق افتادن است وقف دهد.

بیمه دانا از هرکسی که طرح نو یی در بخش های مختلف داشته باشد استقبال می کند تا محصول جدیدی را تعریف و بخشی از نیاز های امروزه جامعه را از طریق پوشش های جدید بیمه ای که تعریف می شود پوشش دهد.

*بهاره تاجرباشی

 

نوشته های مرتبط