بازار بیمه

نسخه الکترونیکی جایگزین دفترچه بیمه

توفیق اقتصادی:رییس کل بیمه مرکزی گفت از اوایل اسفند نسخه کاغذی حذف و الکترونیکی جایگزین می شود.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، علی استاد هاشمی، رییس کل بیمه مرکزی، گفت که ۷۰ هزار مرکز پاراکلینیکی و۱۴ هزار داروخانه ۳۱ شرکت بیمه تکمیلی از دو هفته اول اسفند امسال به سامانه دیتاس وزارت بهداشت متصل و نسخه الکترونیکی می شود.
به گفته وی الان برای طرح کروکی آنلاین کمتر از دو ساعت اطلاعات دریافت و سپس ارزیابی آنلاین و پرداخت خسارت انجام می شود.
وی افزود:‌ در طرح بیمه راننده محوری هم که اجرا می شود، هرچه ریسک راننده بالا رود هزینه بیمه او هم بالا می رود و  میزان تصادف و نمره منفی راننده را باید از راهور بگیریم.
وی در مورد بدهکاران بزرگ بیمه نیز گفت: در صددیم برای شرکتهای بزرگ بدهکار ریسک و هزینه خرید بیمه را بالا بریم.هنوز به جمع بندی نهایی نرسیدیم اما در برنامه داریم که برای بدهکاران محدودیت ایجاد کنیم.
استاد هاشمی گفت ما باید شتاب دهنده برای صنعت بیمه باشیم آیین نامه را برای استفاده فناوری در بیمه تهیه کردیم.
وی در ادامه گفت در گذشته نتوانستیم محیط کسب و کار را فراهم کنیم و فناوری به خوبی در صنعت بیمه استفاده نشد.
رییس کل بیمه مرکزی بیان کرد بیمه کولبران به زودی طراحی می شود.
وی در مورد کم بودن بیمه شرکتهای دولتی نیز گفت: نهادهای نظارتی باید ورود کنند که شرکت‌های دولتی موظفند ابنیه خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
در گزارش صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی هم موارد کم بیمه ای شرکت‌ها اعلام شده است.
استاد هاشمی در مورد اعتبار سنجی افراد گفت اعتبار سنجی افراد و رتبه بندی شرکتها انجام می شود و شرکتهای بیمه با رتبه پایین نمی توانند موارد بزرگ را بیمه کنند که بعدا موقع حادثه نتوانند خسارت بدهند.
به گفته وی افراد هم با اعتبار سنجی مب توانند بیمه نامه های مختلف خریداری کنند، در این زمینه با شرکت اعتبار ایرانیان تفاهم شده است.
رییس بیمه مرکزی در مورد کارت سبز بیمه گفت در‌ مذاکره با کشورهای دیگر مانند بلغارستان ترکیه و ارمنستان ببمه جابگزین کارت سبز برای رانندگان ترانزیت خارجی فراهم شده و این مورد به مرکز cob مستقر در بلژیک هم اعلام شده و آنها هم قبول کرده اند بنابراین امروز هیچ راننده ایرانی بدون بیمه در خارج نداریم و از یک شرکت بلغاری بیمه نامه خرید می کنند.
وی همچنین از راه اندازی شرکت بیمه تکافل در آینده نزدیک خبر داد که آیین نامه آن تدوین شده است.

نوشته های مرتبط