بازار پول

نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در سال اعلام شد۱۴۰۳

توفیق اقتصادی: نرخ حق الوکاله انواع سپرده های بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۳ معادل ۳ درصد اعلام شد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، در راستای اجرای مقررات و ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات سرپرستی، نرخ حق الوکاله به کار گیری انواع سپرده های سرمایه گذاری بانک ایران زمین در سال 1403، حداکثر معادل 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران تعیین گردید.

نوشته های مرتبط