اقتصاد کلان زوم

موانع بزرگ سیاست کنترل نقدینگی و مهار تورم

توفیق اقتصادی: رشد پایه پولی ۴۵درصدی به‌عنوان بالاترین نرخ افزایش در ۱۵سال اخیر نشان می دهد که سیاست کنترل نقدینگی و مهار تورم به مانع بزرگ برخورد کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، بانک مرکزی با انتشار آمار متغیرهای پولی و اعتباری در فروردین۱۴۰۲ از رشد ۴۵درصدی پایه پولی و ۳۳.۱درصدی نقدینگی در نخستین‌ماه سال‌جاری نسبت به فروردین سال۱۴۰۱ خبر داد.
براساس این گزارش سهم پول از کل نقدینگی با ادامه روند صعودی یک سال اخیر به ۲۶درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب فزاینده با کاهش ۸.۲واحد درصدی به ۷.۲۳۶ رسیده است.‌
سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از ۸.۷درصد در اسفند پارسال به ۸.۲درصد در فروردین امسال کاهش یافته است.
همچنین سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یک‌دهم درصد، سپرده‌های یک‌ساله ۴دهم درصد و سپرده‌های دوساله نزد بانک‌ها ۷دهم درصد کاهش یافت.
در مقابل سهم سپرده‌های ۳ساله از ۳.۷درصد به ۵.۱درصد رشد کرده است.

نوشته های مرتبط