بازار بیمه

معرفی محصولات جدید بیمه ایران

توفیق اقتصادی:مدیر عامل بیمه ایران با اشاره به راهبرد توسعه محصولات بیمه ای از طراحی بیمه نامه جدید خبر داد و گفت: سه محصول جدید در هیات مدیره مصوب شده است و در حال تکمیل فرآیند اخذ مجوز از بیمه مرکزی هستیم و حتما تبلیغات مناسب و خوبی روی این محصولات خواهیم داشت.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه ایران در جلسه با اعضای انجمن صنفی نمایندگان استان خراسان رضوی با ابراز تمایل از برنامه‌ریزی برای دیدار با شبکه فروش گفت: دیدار با نمایندگان و همکاران خودم بهترین جلسات برای من هستند چون در نظرات آنها نکات خوبی برای برنامه ریزی و اقدامات اجرایی و ارتقای توان خودمان وجود دارد و من نیز علاقه دارم به جای حرف، کار انجام شود و همین جا اعلام می‌کنم که به کمک نمایندگان برای تحقق برنامه‌های پنج گانه نیاز داریم.
وی یادآوری کرد:بالا بردن توانمندی نمایندگان و طراحی بسته های آموزشی و رفاهی برای ایشان از مهمترین برنامه های مدیریت جدید شرکت است چون باید چابک شویم و شرایط مناسب برای ارائه خدمات بیمه ای فراهم کنیم.
کشاورز با تاکید بر مولفه زمان و سرعت عمل اظهار داشت:سرعت عمل در رویکرد جدید مدیریت بیمه ایران خیلی مهم است چون اعتقاد دارم مشتری منتظر ما نمی ماند و نیاز است موضوع تفویض اختیار به نمایندگان با همین رویکرد بازبینی شود.
از نمایندگان انتظار دارم مدیریت ریسک را خودشان انجام دهند .به مانده مثبت عملیاتی و ماندگاری در صنعت تمرکز داشته باشند
در کمیته های بهبود فرآیند حتما از حضور نمایندگان استفاده خواهد شد .
وی با اشاره به درخواست آموزش توسط نمایندگان گفت: قطعا آموزش از رویکردهای مهم خواهد بود اما به نظرم در فضای کنونی باید به دنبال یادگیری و توسعه استعدادهای فردی خودمان باشیم و جا دارد این نگاه در شرکت و برنامه های آموزشی نهادینه شود.
در خصوص درمان تکمیلی نمایندگان حتما با رویکرد نهایت همکاری عمل خواهد شد .
مدیر عامل بیمه ایران با اشاره به راهبرد توسعه محصولات بیمه ای از طراحی بیمه نامه جدید خبر داد و گفت: سه محصول جدید در هیات مدیره مصوب شده است و در حال تکمیل فرآیند اخذ مجوز از بیمه مرکزی هستیم و حتما تبلیغات مناسب و خوبی روی این محصولات خواهیم داشت.
در این نشست صمیمانه نمایندگان نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسائل فی‌مابین پرداختند.

نوشته های مرتبط