بازار بیمه

معاون وزیر اقتصاد و دارایی از بیمه آسیا تقدیر کرد

توفیق اقتصادی:معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از بیمه آسیا بابت مشارکت در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، هادی خانی، معاون وزیر، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با ارسال لوح تقدیر، از تلاش خالصانه و همت مجدانه واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نماینده بیمه آسیا در جلسات کارگروه تخصصی ارزیابی آسیب پذیری بخش بیمه که سهم شایانی در پپیشبرد اهداف نظام اسلامی در زمینه مقابله با فساد و ارتقاء توانایی ملی در مبارزه با پولشویی داشته، تقدیر و تشکر کرد.
 بنابراین گزارش، در متن تقدیر معاون وزریر امور اقتصادی و دارایی آمده است: مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات به عمل آمده در تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، شناسایی و ارزیابی آسیب های بخش بیمه و ارائه نظرات خلاقانه در کاهش مخاطرات، تقدیم می دارم.

نوشته های مرتبط