بازار سرمایه

معافیت مالی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ناشران بورسی

توفیق اقتصادی:یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌های ناشران بورسی موجب رونق در بازار سهام می‌شود.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، جعفر قادری در گفت وگو با سنا تجدید ارزیابی دارایی‌های ناشران بورسی را موثر در بازار سهام دانست و گفت: امکان دارد ارزش دفتری یک واحد تولیدی پایین باشد اما دارایی‌هایی داشته باشد. بنابراین وقتی تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد دارایی‌های آن واحد که از قبل ثبت شده، افزایش پیدا کرده و در نهایت به وضع بهتری از لحاظ بانکی و مباحث سرمایه‌ای می‌رسد.
وی در عین حال بیان کرد: البته تاثیر این اتفاق زمانی بیشتر می‌شود که تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به پرداخت مالیات بیشتر نشود.
این نماینده مجلس همچنین به ارائه راهکارهایی برای رونق بازار سهام پرداخت و گفت: باید هر ۵ سال یکبار اجازه تجدید ارزیابی دارایی‌های ناشران بورسی داده شود و در عین حال تجدید ارزیابی‌ها از پرداخت مالیات معاف باشند.
قادری با اشاره به مصوبه مجلس در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: در این طرح ساختارهایی همچون شورای ملی تامین مالی ، صندوق تضمین، نظام رتبه بندی و توسعه دامن وثایق پیش‌بینی شده است که با اجرایی شدن این موارد می‎توان انتظار رونق بازار سهام را داشت.
وی در پایان بیان کرد: اجرای قانونی طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌های ناشران بورسی در بازار سهام می‌تواند به رونق بازار سرمایه کمک قابل توجهی کند.

نوشته های مرتبط