اقتصاد کلان

معافیت مالیاتی کارانه پزشکان

توفیق اقتصادی :رئیس مرکز بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابطال مالیات کارانه اعضای هیات علمی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، سیدجواد طبائیان روز چهارشنبه اعلام کرد: با پیگیری های مشترک اداره کل حقوقی املاک و تنظیم مقررات و مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موضوع ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی دائر بر تعیین مالیات بر کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی در هیات تخصصی مالیاتی مطرح و با تصویب اعضا، حکم ابطال آن ابلاغ شد.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد خاطر نشان کرد: این تصمیم باید به تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم برسد.

ر اساس بخشنامه وزارت بهداشت، با توجه به بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی مشمول معافیت مالیاتی شده بود اما سازمان مالیاتی در بخشنامه ای نسبت به تعیین مالیات در این زمینه اقدام کرده بود.

تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال به بحث حقوق و دستمزد اختصاص دارد که در آن «عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی» از دریافت مالیات معاف شده است.

نوشته های مرتبط