بازار پول

مزایده بی نتیجه بانک شهر

توفیق اقتصادی :بانک شهر از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، بانک شهر در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی، 131 رقبه از املاک مازاد برنیاز خود را از طریق اعطای تسهیلات (اجاره به شرط تملیک)، نقد و اقساط به مزایده گذاشت اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
بانک شهر در توضیح دلایل عدم حصول نتیجه اعلام کرده است که از 131 رقبه املاک مذکور، 118 رقبه املاک به‌دلیل عدم دریافت پیشنهاد و توافق به فروش نرسیده است. اما برای ردیف 36 با قیمت کارشناسی 259 میلیارد ریال؛ ردیف 48 با قیمت کارشناسی 40میلیارد و 615 میلیون ریال؛ ردیف 57 با قیمت کارشناسی 5 میلیارد و 168 میلیون ریال؛ ردیف 1-66 با قیمت کارشناسی 34 میلیارد و 671 میلیون و 341 هزار و 250 ریال؛ ردیف 4-66 با قیمت کارشناسی 20 میلیارد و 730 میلیون و 340 هزار و 313 ریال؛ ردیف 11-66 با قیمت کارشناس 9 میلیارد و 742 میلیون و 110 هزار ریال؛ ردیف 12-66 با قیمت کارشناسی 9 میلیارد و 775 میلیون و 920 هزار ریال؛ ردیف 13-66 با قیمت کارشناسی 9 میلیارد و 896 میلیون و 670 هزار ریال؛ ردیف 15-66 با قیمت کارشناسی 17 میلیارد و 155 میلیون و 875 هزار ریال ؛ ردیف 16-66 با قیمت کارشناسی 15,283,812,500 ریال؛ ردیف 17-66 با قیمت کارشناسی 15 میلیارد و 346 میلیون و 632 هزار و 813 ریال؛ ردیف 2-67 با قیمت کارشناسی 11,088 میلیون ریال؛ ردیف 5-67 با قیمت کارشناسی 10میلیارد و 160 میلیون و 718 هزار و 750 ریال (پیشنهاد به دلیل اعلام شرایط پرداخت مغایر با شرایط اعلامی در آگهی مردود اعلام شد)؛ پشنهاد دریافت شده و در حال مذاکره است. لازم به ذکر است فروش کلیه املاک عرضه شده دیگر در مزایده حاضر در دستور کار قراردارد.

نوشته های مرتبط