بازار بیمه

مدیر عامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه:صنعت بیمه وادار به تامین نیازهای نسل جدید شده

توفیق اقتصادی:مهدی نوروزی، : آیین نامه مربوط به اینشورتک ها و شرکت های فناور با همکاری بیمه مرکزی و معاونت فناوری ریاست جمهوری در حال تدوین است البته فشار فناوری و تکنولوژی همه چیز را با خود خواهد برد و اینگونه نیست که باید منتظر آیین نامه باشیم تا راه را باز کند.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، واقعیت این است که با ورود ایده های جدید به صنعت بیمه، دستگاه های ناظر و تنظیم گر وادار به این می شوند تا آیین نامه ای متناسب با شرایط جدید آماده کنند البته این نگاه در بیمه مرکزی حاکم است.

شاید پیچیدگی های صنعت بیمه باعث شده تا رویکردهای نوآورانه در آن کمتر دیده شود اما اگر یک ارتباط معنادار بین خبرگان حوزه فناوری و آی‌تی و صنعت بیمه ایجاد شود اتفاقات خوبی خواهد افتاد و صنعت بیمه وادار می شود تا براساس نیازهای روز حرکت های جهشی انجام دهد.

* زهرا نامداری

نوشته های مرتبط