دسته بندی نشده بازار بیمه

مدیر عامل بیمه سینا:صنعت بیمه در زمینه شناخت نسل جدید در سطح آلفا است

توفیق اقتصادی: به گفته عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل شرکت بیمه سینا ، صنعت بیمه در زمینه شناخت نیازهای نسل جدید هیچ کاری نتوانسته انجام دهد و اگر در تکنولوژی کاری انجام داده باشد در سطح آلفا است و سطح زد خیلی فاصله دارد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شبکه فروش، شعب و نمایندگان فرصت هایی هستند که می توانند شرکت های بیمه را برای دسترسی واقعی و صددرصدی بروز براساس هوش مصنوعی کمک کنند ولی از آنها استفاده نشد ه است.
باید تمام داده هایی که در صنعت بیمه وجود دارد را تفکیک و غربالگری کرد و آن چیزی که باعث می شود  رقابت را از شرکت های بیمه بگیرد و یا حریم خصوصی داده را نقض کند از آن جدا کرد، سپس مابقی اطلاعات را بین همه صنعت بیمه به اشتراک گذاشت.

اگر هوش مصنوعی وارد صنعت بیمه شود می توان لیست سیاه و سفید مشتریان ر ا تعریف کرد.

صنعت بیمه در مورد شناخت خواسته های نسل جدید در دوران طفولیت به سر می برد اما اینگونه پیش نخواهد رفت زیرا جامعه نیاز خود را تامین خواهد کرد.

 

نوشته های مرتبط