بازار بیمه

مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه دانا:زیر ساخت خدمات آنلاین از سمت صنعت بیمه وجود دارد

توفیق اقتصادی:محمد حسین تدینی مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه دانا: توسعه فناوری، سیستم ها و بستر نرم افزاری در شرایطی که هم تعهدات بسیارگسترده شده و هم جمعیت درحال افزایش است مهم ترین عامل است.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،  هر چقدر پلتفرم های نرم افزاری توسعه پیدا کنند و ظرفیت ها ارتقا داده شود شرکت های بیمه به لحاظ خدمات مشکلی نخواهند داشت.
چالشی که الان وجود دارد به دلیل قرارداد یکساله بیمه نامه ها است و شرکت های بیمه ای نمی توانند به ازای هر مشتری این سیستم را ایجاد کنند به خصوص در حوزه بیمه نامه درمان.

وزارت خانه ها یا سازمان های متولی می توانند پلتفرمی ایجاد کنند که بیمه گران بتوانند از آن خدمات به شکل ثابت استفاده کنند.

کاری که می شود در حوزه خدمات انجام داد این است که  مراکز درمانی آنلاین شوند و درحال حاضر مهم ترین مشکلی که وجود دارد این است که در سطح کشور بیمارستان های دولتی این موضوع را نمی پذیرند و می گویند باید یک نیرو بگذاریم و خدمات ویژه می خواهد.

به هرحال زیر ساخت خدمات آنلاین از سمت صنعت بیمه وجود دارد و مشکلی نیست.

*بهاره تاجر باشی

 

نوشته های مرتبط