بازار بیمه

مدیریت ریسک آتش سوزی با نگاه به تجربه گاندی

توفیق اقتصادی:پریا الوندی پور مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ملت گفت: بسیاری از ارزیابان خسارت در حوزه آتش سوزی از کارکنان سازمان آتش نشانی هستند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،  پریا الوندی پور مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ملت در رویداد مدیریت ریسک آتش سوزی با نگاه به تجربه گاندی و در استیج در سخنکده متن گفت: بسیاری از ارزیابان خسارت در حوزه آتش سوزی از کارکنان سازمان آتش نشانی هستند.
ارزیاب باید نکات فنی متعددی را مد نظر قرار دهد به طور مثال در حوزه EML و PML.
از دیگر نکات مورد توجه ارزیابان این است که آیا در سه سال اخیر بیمه گذار حادثه ای داشته است، آیا مورد قابل بیمه شدن هست یا خیر.
در بسیاری موارد نامه هایی که بیمه گران به بیمه گذار جهت ایمنی ارسال می کنند نادیده گرفته می شود.
طبق آیین نامه ها شرکت های بیمه ای فقط می توانند خسارت هایی را پرداخت نکنند که عمد در میان باشد و من تجربه های این چنینی داشته ام.
در بیمارستان گاندی نمای کامپوزیت منجر به گسترش آتش شد و متاسفانه خیلی از بیمه گذاران توصیه های ایمنی بیمه گران را جدی نمی گیرند.
بیمه گران نقطه مقابل سازمان آتش نشانی و بیمه گذاران نیستند.
نام:

نوشته های مرتبط