بازار بیمه

محمد اسماعیلی :اولین ویژگی سندیکای بیمه گران مشکل شناسی و مشکل گشایی است

توفیق اقتصادی :معاون اسبق برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه ایران ، اولین ویژگی سندیکای بیمه گران را مشکل شناسی و مشکل گشا بودن برشمرد و گفت: سندیکای بیمه گران ایران باید از بیمه گذاران حمایت کند اما باید از ایجاد مشکل برای شرکت های بیمه گر هم جلوگیری کند.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، محمد اسماعیلی افزود:  اگر رقابت قیمتی کمی بیشتر شود منجر به ورشکستگی شرکت های بیمه ای خواهد شد و وظیفه سندیکای بیمه گران  این است که اکچوئری بیمه را تقویت کند تا بین  قیمت ها با هزینه های بیمه گری همسویی بهتری ایجاد شود.

وی، تصریح کرد: با ایجاد نرخ های فنی هم از شرکت های بیمه ای حمایت می شود و هم از بیمه گذاران ، زیرا اگر از شرکت های بیمه ای مواظبت نشود منجر به ورشکستگی آنها شده و از طرفی هم بیمه بر مبنای اعتماد استوار است و باید از انتظارات مشتری هم حمایت شود.

معاون اسبق برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه ایران ، ادامه داد: شرکت های بیمه ای باید با تمامی ارکان جامعه در تعامل باشند زیرا صنعت بیمه آمده که عدم اطمینان را به اطمینان بدل کند و ریسک را برای افراد مدیریت کند در نتیجه باید با تمامی افراد جامعه در ارتباطی موثرباشد.

اسماعیلی، اذعان داشت که یکی از ویژگی های بسیار مهم عصر جدید این است که  خواست و نیاز مشتریان  خیلی زود تغییر می کند و بیمه گران باید از نوآوری و چابکی خوبی برخوردار باشند تا بتوانند پاسخگوی نیاز نسل جدید باشند.

وی، گفت: صنعت بیمه باید ببیند که نسل جدید مشتریان در عرصه بیمه چه می خواهد زیرا خواسته این نسل با نسل های گذشته بسیار متفاوت است و باید دید که آنها چه انتظاراتی از شرکت های بیمه ای دارند زیرا آنها نمی توانند بپذیرند که برای صدور بیمه نامه یا دریافت خسارت یک روز یا چند روز صبر کنند و توقع دارند که با یک کلیک خسارت را از بیمه دریافت کنند.

معاون اسبق برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه ایران ، خاطر نشان کرد که شرکت های بیمه ای زمانی می توانند از بیمه گری نتیجه ای درست بگیرند که خواست و نیاز نسل جدید را به خوبی درک کرده و برای آن برنامه داشته باشند یعنی پیش بینی کنند که درآینده چه اتفاقی خواهد افتاد و به زودتر برنامه ریزی کرده و انتظارات بیمه گذاران را برآورده سازند.

نوشته های مرتبط