مقالات و گفتگو

محمد‌صادق جنان‌صفت :چوب حراج به دلارهای صندوق توسعه ملی

توفیق اقتصادی:گروه رهبری صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم در این دوره از فعالیت‌های نهاد یادشده شفاف‌تر از دوره‌های پیشین رفتار کرده‌اند و برای اینکه در آینده با اتهام روبه‌رو نشوند گزارش‌های قابل اعتنایی از پرداخت‌ها‌ی این صندوق را اعلام می‌کنند.
این روش شفاف‌سازی اگرچه می‌شد باز هم پیش برود و به‌طور مثال بدهکاران بزرگ ارزی به صندوق اعم از دولتی‌ها و خصوصی‌ها با آدرس دقیق در دسترس شهروندان قرار گیرد، اما تا همین جا هم رخدادهای قابل قبولی افتاده است.
در گزارش تازه صندوق توسعه ملی به ابعاد جدیدتری از برداشت دولت سیزدهم از صندوق در سال جاری اشاره شده است.
در این گزارش با اشاره به عدم تسویه ۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ آمده است‌: «با مجوز اخذ‌شده جدید برداشت ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی می‌شود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نیز به این منابع افزوده شود.»
جدای از چند و چون و ابهام‌ها در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دو سال فعالیت دولت رییسی و اینکه محل خرج این برداشت‌ها کجا بوده است یک پرسش بسیار با‌اهمیت این است که چرا ارقام اعلام‌شده به جای دلار یا یورو یا هر ارز دیگری که در صندوق وجود دارد به ریال اعلام می‌شود.
مگر صندوق توسعه ملی ریال در اختیار دارد که به بانک مرکزی بدهد‌؟
آیا پرداخت‌های این نهاد به مراکز اقتصادی دیگر نیز بر‌اساس ریال است‌؟
گزارش‌های پیشین این نهاد درباره داشت و برداشت‌های صندوق توسعه ملی به دلار بود و بارها اعلام شده است منابع باقی‌مانده در صندوق و نیز اعتبارات پرداخت‌شده به دلار بوده است‌.
همچنین اعلام شده است که «دولت با کسب مجوز افزایش ۲۰ درصدی سهم خود از فروش نفت و اختصاص آن صرفا به پروژه‌های عمرانی، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده و این منابع در بخش عمرانی مصرف شود.»
اگر صندوق توسعه دلارهای تحت تملک خود را به قیمت میانگین نرخ تبدیل دلار به ریال در بازار آزاد به بانک مرکزی داده باشد با یک محاسبه ساده می‌توان گفت دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه بدهکار است نه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان.
اگر قیمت هر دلار در دادوستد دولت و صندوق توسعه ملی با دلار ۳۰ هزار تومان- نزدیک به دلار ۲۸۵۰۰ تومان- باشد آنگاه بدهی دولت به صندوق با لحاظ کردن ۵ میلیارد دلار برداشت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
مگر بانک مرکزی خزانه ارزی ندارد تا به نیابت از دولت از صندوق وام ارزی بگیرد و در هنگام پرداخت نیز دلار پس بدهد؟
چرا رییس صندوق توسعه ملی به درستی نمی‌گوید هر نهادی از صندوق وام دلاری گرفته است باید در برابرش دلار بدهد؟
زیان برزخ دلار و ریال بین دو نهاد ارزی از جیب چه کسی جز ملت می‌رود که صاحب اصلی دلارهای صندوق توسعه ملی است؟

نوشته های مرتبط