بازار بیمه

مجموع دارایی های 25 شرکت بیمه ای

توفیق اقتصادی :مجموع سرمایه ۲۵ شرکت بیمه ای در انتهای شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، بر اساس این گزارش، بیشترین سرمایه متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد با رقمی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بوده و سود خالص این شرکت بیمه ای هم در پایان 6 ماهه نخست سالجاری از مرز هزار میلیارد تومان گذشته.

همچنین مجموع دارایی این شرکت هم به 35 هزار میلیارد تومان رسیده و این شرکت در سطح یک توانگری مالی قرار دارد.

در این بین، کمترین سرمایه متعلق به شرکت بیمه میهن با سرمایه 120 میلیارد تومانی و سود خالص 9 میلیارد تومانی بوده است.

مجموع دارایی هایی این شرکت  1300 میلیارد تومانی بوده هر چند  که این شرکت هم در سطح یک توانگری مالی قرار دارد.

ناگفته نماند که از 25 شرکت بیمه ای مورد بررسی در این گزارش سرمایه 9 شرکت بیمه ای در شش ماهه نخست سالجاری بالای هزار میلیارد تومان بوده  است.

مجموع دارایی های 25 شرکت بیمه ای در انتهای 6 ماهه نخست سال 1402 به رقم 276 هزار میلیارد تومان رسیده  و بیشترین دارایی متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد با 35 هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، مجموع بدهیهای 25 شرکت بیمه ای در پایان 6 ماهه نخست سالجاری هم  به رقم 227 هزار میلیارد تومان رسیده و رتبه اول بیشترین بدهی هم به شرکت بیمه دانا  رسیده است.

نکته قابل تامل اینکه 25 شرکت بیمه ای مورد بررسی در این گزارش با سرمایه های بالای 6 هزار میلیارد تومان تا 100 میلیارد تومان همگی در سال 1402 موفق به کسب  سطح یک توانگری مالی شده اند.

photo_2023-12-03_08-40-37

نوشته های مرتبط