اقتصاد کلان

متن برنامه هفتم توسعه

توفیق اقتصادی:لایحه برنامه هفتم توسعه امروز یکشنبه تقدیم مجلس شد تا روند بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، شروع شود. این لایحه شامل ۲۴ فصل و دارای ۱۱۷ ماده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، برنامه هفتم توسعه سند بالادستی کشور است که چشم‌انداز و مسیر حرکت سه قوه را در پنج سال آینده ترسیم می‌کند. این برنامه در ۷ بخش و ۲۴ فصل (۱۱۷ ماده) و در چارچوب اسناد بالادستی تدوین شده است.

نوشته های مرتبط