اقتصاد کلان زوم

لایحه بودجه 1403 رد شد

توفیق اقتصادی:کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد، رشد حقوق کارمندان نصف تورم مغایر با ماده ۹۵۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گزارش خود در مورد لایحه بودجه رامنتشر کرده است.
بر اساس بند ۵ نکات مهم این گزارش، رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به نصف تورم موجود، مغایر ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و کاهش قدرت خرید این قشر رابه دنبال خواهد داشت.
همچنین در بند ۶ نکات مهم گزارش کمیسیون تلفیق امده است، باتوجه به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف۹۰درصد شاغلین در طی سه سال و در سال اول۴۰درصد افزایش منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش بینی نشده است.

نوشته های مرتبط