بازار پول زوم

قدردانی مجلس از بانک رفاه

توفیق اقتصادی: اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای پاسخ‌گویی موثر و به موقع به مطالبات مردم عزیز کشورمان، مورد قدردانی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، دکتر قاسم یکله معاون ارتباطات و پیگیری خانه ملت در نامه‌ای خطاب به دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از اقدامات اثربخش این بانک در ارتقای کیفیت حکمرانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق پیگیری درخواست‌های مردمی، تقدیر و تشکر کرد.
در این نامه، پاسخ‌گویی و پیگیری موثر درخواست‌های مردمی یکی از تاکیدات مهم مکتب اسلام به کارگزاران حکومتی توصیف شده است که در حکمروایی مطلوب در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
شایان ذکر است، پیگیری درخواست‌های مردمی و تکریم ارباب رجوع از رویکردهای عملیاتی بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر بوده است که باعث شده این بانک در سال‌های متمادی رتبه برتر شبکه بانکی کشور در امر پاسخ‌گویی را به خود اختصاص دهد.

نوشته های مرتبط