بازار بیمه

قدردانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی از بیمه سینا

توفیق اقتصادی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی، شرکت بیمه سینا را در زمینه‌ی ساماندهی اسناد و مدارک، شایسته قدردانی دانست.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، سید هادی موسوی معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه سینا را در اجرای قانون و مقررات اسناد ملی ایران، ساماندهی اسناد و مدارک، شایسته قدردانی دانست.
در همین راستا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی با صدور نامه‌ای از عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل، محمدجواد وفایی مدیر پشتیبانی و غلامرضا بهرامی رئیس اداره ساختمان بیمه سینا به دلیل همکاری گسترده با آن سازمان، تشکر و سپاسگزاری کرده است.
گفتنی است؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون اسناد ملی ایران مکلف به جمع آوری و حفظ اسناد ملی، هویتی، اداری و میراث مکتوب ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه جویی در هزینه‌های دولت از طریق تمرکز پرونده های راکد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین امحای اوراق زائد است.

نوشته های مرتبط