بازار سرمایه

قادر معصومی خانقاه خبر داد:انتشار ۵ همت اوراق تبعی از نوع تامین مالی در بازار

توفیق اقتصادی:قادر معصومی خانقاه گفت: از ابتدای هفته بعد، به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال(۵ همت) اوراق تبعی از نوع تامین مالی در بازار توسط این صندوق منتشر می شود.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از بورس ٢٤، قادر معصومی خانقاه مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه از انتشار اوراق تامین مالی خبر داد و گفت: از ابتدای هفته بعد، به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال(۵ همت) اوراق تبعی از نوع تامین مالی در بازار توسط این صندوق منتشر می شود.
وی گفت: یعنی ۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی بابت حمایت از بازار و همچنین پرداخت بخشی از تعهدات صندوق به شرکت های کارگزاری انجام خواهد شد.
به گفته وی، سال گذشته نیز ۲ همت اوراق تبعی از نوع تامین مالی برای حمایت از بازار توسط این صندوق منتشر شد.

نوشته های مرتبط