صنعت بازرگانی

فعالیت مرکز تجاری ایران در نروژ

توفیق اقتصادی: سازمان توسعه تجارت مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشور نروژ، شهر اسلو را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، از سازمان توسعه تجارت، با صدور مجوز تاسیس و فعالیت مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کشور نروژ شهر اسلو، به شرکت صنایع دومان قشم تحت نظارت سازمان توسعه تجارت موافقت شد

مدت اعتبار این مجوز از تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۰۸ تا ۱۴۰۴.۰۱.۲۷ است.

براین اساس این شرکت متعهد است فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و شروط ابلاغی عمل کرده و در صورت عدم رعایت شرایط و الزامات مربوط، حسب تصمیم کارگروه مراکز تجاری، مجوز فوق الذکر قابل تعلیق یا ابطال است.

نوشته های مرتبط