بازار بیمه

عدم پوشش خسارت بیمه آسیا به گوی شناور منطقه جاسک محرز شد

توفیق اقتصادی:گزارش شفاف سازی سایر اطلاعات بااهمیت – عدم پوشش خسارت وارده به گوی شناور منطقه جاسک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت بیمه آسیا منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شرکت بیمه آسیا خبر داد؛ خسارت گوی شناور در منطقه جاسک، با توجه به اقدامات صورت گرفته و گزارش شرکت ارزیاب خسارت مورد تائید بیمه مرکزی ج.ا.ا به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، عدم پوشش خسارت اعلامی بیمه گذار بر این شرکت محرز شده است.
بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – عدم پوشش خسارت وارده به گوی شناور منطقه جاسک- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت بیمه آسیا که با نما آسیا در بورس فعالیت دارد؛
به استحضار می رساند پیرو آگهی منتشر شده در سایت کدال به شماره پیگیری ۸۷۲۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با موضوع خسارت گوی شناور در منطقه جاسک، با توجه به اقدامات صورت گرفته و گزارش شرکت ارزیاب خسارت مورد تائید بیمه مرکزی ج.ا.ا به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، عدم پوشش خسارت اعلامی بیمه گذار بر این شرکت محرز شده است، لذا ذخیره سهم نگهداری به مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان در دوره مالی جاری کاهش می یابد. موارد جهت اطلاع ذینفعان محترم ایفاد می شود.

نوشته های مرتبط