بازار سرمایه

شـرکت عمران و توسـعه فارس موفق ترین شـرکت سـهامی عام استانی

توفیق اقتصادی:شـرکت عمران و توسـعه فارس با انگیزه اسـتفاده از سـرمایه های خرد و کلان در اسـتان فارس به منظور کمک به توسـعه و عمران و به طور کلـی رشـد و شـکوفایی اقتصـاد اسـتان از سـال ۱۳۷۴ بـا عضویت ۷۳ نفر و با برخورداری بیـش از ۳۰ هزار سـهامدار حقیقی و حقوقی در بخش های سـاختمانی، صنعتی، کشـاورزی و گردشـگری فعالیـت خـود را آغـاز نمـود و هـم اکنـون بعـد از گذشـت بیـش از دو دهه یکـی از موفق ترین شـرکت های سـهامی عام اسـتان مــی باشــد. همچنین این شرکت در دو دهه اخیر یکـی از موفق ترین شـرکت های سـهامی عام اسـتان مــی‌باشــد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، شــرکت عمــران و توســعه فــارس بــه عنــوان یــک شــرکت سهامی عام و مردمــی، ســرمایه خــود را در بخــش هــای ســاختمان، صنعــت، کشــاورزی، پیمانــکاری، بازرگانــی، خدماتــی و توریســتی بــه کار گرفتــه اســت.
اهم فعالیت شرکت عمران و توسعه فارس در سال جاری در صنعت ساختمان بوده است. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل 1221 درصد می‌باشد. رکود و ریسک بالای سرمایه گذاری در بازار های سرمایه، ارز، طلا، خودرو، سپرده بانکی و … باعث شد که صنعت ساختمان به دلیل رشد مناسب و روند صعودی دراز مدت به عنوان یک گزینه خوب مورد توجه و سرمایه گذارای قرار گیرد .
 از این رو واحدهای تجاری آماده فروش مجتمع نیکان مورد توجه ویژه ای قرار گرفت و تعداد زیادی از این واحدها به فروش رسید . از دیگر دلایل رشد فروش در این سال، فروش مجتمع تجاری و تفریحی دلگشا به صورت یکجا بوده است.
ثفارس در سال مالی 1402 توانسته است 300 میلیارد تومان سود عملیاتی گزارش کند که سود مذکور از تجمیع سود‌های 15 سال اخیر شرکت بیشتر بوده است. پی بر ای گروه ساختمان در 10 سال گذشته حدودا 20 واحد و در حال حاضر 13 واحد است و با تغییرات مدیریتی و جهش های سودآوری ارزش شرکت هم افزایش داشته است.

    عملکرد شـرکت عمران و توسـعه فارس در یک نگاه

شرکت در حال حاضر در نظر دارد در مرحله نخست پروژه های قدیمی شرکت و یا در جریان ساخت را تکمیل نموده و  بفروش برساند که لازم است برای فروش و بازاریابی پروژه های خاتمه یافته اقدام گردد. همچنین پروژه های جدید سرمایه گذاری مانند: پروژه ونک، شرکت فرآور آذر از طرح های توسعه ای و درآمدی شرکت می باشد. طی 3 سال آینده شرکت در نظر دارد در پروژه های دانش بنیان و فن آوری سرمایه گذاری نماید و در صنعت ساختمانی به حوزه‌ی ساخت ساختمان‌های لوکس در بازار های پر رونق کشور وارد شود.

وضعیت پرتفوی پروژه‌های ساختمانی 
 شرکت در حال حاضر 5 پروژه در جریان ساخت دارد که شامل پروژه های مجتمع نیکان، مجتمع باران، پروژه تجاری محله ای صدرا ، مجتمع آسمان صدرا فاز 4 و پروژه ونک تهران می باشد که به جز پروژه مجتمع نیکان و ونک همگی در اختیار پیمانکار جهت ساخت قراردارد. از بین موارد ذکر شده تنها پروژه تجاری محله ای صدرا در اختیار شرکت زیر مجموعه (ساختمانی پارس توسعه سازان ) می‌باشد. شرکت در راستای ایجاد جریانات نقد پایدار ( سود با کیفیت ) در نظر دارد با توجه به موضوعات فعالیت فرعی خود در اساسنامه شرکت فعالیت خود را در بخش صنعتی افزایش دهد. در این  راستا سهام شرکت فرآور آذر را به صورت کامل تحصیل نموده که این شرکت مالک یک شرکت تولید اکسید طلا مولیبدن بوده که کالای مذکور جزو کالاهای استراتژیک در صنایع کشور می باشد.
همچنین این شرکت دارای سهمیه خرید مواد اولیه سولفور مولیبدن و …. از بورس کالا می‌باشد. همانطور که می دانیم، ارزشگذاری املاک با توجه به تغییرات تورمی که در کشور داریم معمولا به راحتی امکان پذیر نیست. فقط در ارتباط با یک قلم از محاسبات، منطقه ویژه اقتصادی مالک ۳ هزار و ۱۰۰ هکتار  زمین در شیراز می‌باشد و با توجه به  کاربری عمده زمین ها که صنعتی می باشد و با فرض حداقل قیمت هر متر مربع برابر 3 میلیون تومان و با احتساب مالکیت 11 درصد سهامداران ثفارس در منطقه ویژه،  حداقل 10 همت ارزش این قلم دارایی است، در حالی که کل مارکت ثفارس در حدود همین اعداد است.

نوشته های مرتبط