دسته بندی نشده بازار سرمایه

سپرده های بلند مدت ;درآمدزاترین بخش از سپرده‌گذاری‌های ” وتجارت”

توفیق اقتصادی :درآمد‌های محقق شده بانک تجارت در پنجمین ماه سال، ۴۳ درصد رشد را نسبت به تیرماه ثبت کرد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ،بانک تجارت ایران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۲ به درآمد ۱۰ هزار و ۴۴۰ میلیاردتومانی رسید. این بانک از بخش تسهیلات اعطایی به درآمد ۶ هزار و ۱۰۰، از بخش سپرده‌گذاری به درآمد ۳۰۷، از بخش اوراق بدهی به درآمد ۲۴۰، از بخش سرمایه‌گذاری‌ها به درآمد ۲ هزار و ۷۰۰ و از بخش کارمزد به درآمد یک هزار و ۹۴ میلیاردتومانی دست پیدا کرد.

افزایش ۴۳ درصدی

“وتجارت” در مردادماه سال ۱۴۰۲ توانست میزان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را به ۳ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان برساند. میزان سود رقم زده شده در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، با کاهش ۱۶۹ میلیاردتومانی همراه بوده است. عنوان درآمدزاترین بخش از سپرده‌گذاری‌های ” وتجارت” در مردادماه مربوط به سپرده‌های بلندمدت یک و سه‌ساله است.

افزایش ۴۳ درصدی

نوشته های مرتبط