بازار بیمه

سود سال گذشته بیمه ایران کاهشی شد

توفیق اقتصادی:سود خالص شرکت بیمه ایران در پایان سال گذشته با کاهشی ۴۵ میلیارد تومانی به مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، هرچند که سودخالص این شرکت در پایان سال 1400، حدود  171 میلیارد تومان بوده است.

شرکت بیمه ایران، تنها شرکت بیمه دولتی است که در سال 1314 به ثبت رسیده است.

درحال حاضر شرکت بیمه ایران دارای 204 شعبه و مجتمع، 10.226 نمایندگی و کارگزار حقیقی و 560 نمایندگی و کارگزار حقوقی و 3456 نمایندگی بیمه عمر در نقاط مختلف کشور و تعداد 9 نمایندگی و دفتر نمایندگی در خارج از کشور است.

شرکت بیمه ایران با نسبت توانگری 133درصد در سطح توانگری یک به ارایه محصولات مختلف بیمه ای در کشور مشغول است.

روند فعالیت شرکت بیمه ایران در سال گذشته به گونه ای بوده که درآمدهای بیمه ای آن با رشدی 10 هزار میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده و به رقم41  هزار میلیارد تومان رسیده است.

درآمدهای بیمه ای این شرکت در پایان سال 1400 رقمی حدود 31 هزار میلیارد تومان بوده است.

نگاهی برعملکرد شرکت بیمه  دولتی ایران نشان می دهد که مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان این شرکت در سال گذشته به رقمی معادل 11 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این رقم در مقایسه با مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان شرکت بیمه ایران در دوره مشابه سال ماقبل حدود 3 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

گفته می شود که مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان شرکت بیمه ایران در پایان سال 1400 حدود 8 هزار میلیارد تومان بوده است.

سود عملیاتی شرکت بیمه ایران هم در پایان سال گذشته با کاهشی 45 میلیارد تومانی به رقم 245 میلیارد تومان رسید.

براساس این گزارش ازرش دفتری زمین های شرکت بیمه ایران در پایان سال گذشته  12 هزار میلیارد تومان و ارزش دفتر ساختمان ها و تاسیسات این شرکت  6 هزار میلیارد تومان بوده  است.

photo_2023-10-30_13-39-20

 

نوشته های مرتبط