بازار بیمه

سودآوری عملکرد خارق العاده بیمه سرمد

توفیق اقتصادی: شرکت بیمه سرمد در نیمه اول سال جاری در بخش سودآوری عملکرد خارق العاده ای را از خود برجای گذاشت و در شاخص سود عملیاتی با رشدی حدود ۵۰۰ درصدی رو به رو شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در شرایطی که بسیاری از شرکت ها با چالش های جدی در بخش سودآوری به دلیل شرایط اقتصادی رو به رو شده اند، شرکت بیمه سرمد موفق شده است تا در این زمینه عملکرد قابل توجهی را به ثبت برساند و با جهش 494 درصدی، سود عملیاتی خود را از حدود 184 میلیارد ریال در پایان شش ماهه سال گذشته به بیش از 1.092 میلیارد ریال در پایان تابستان امسال برساند.
بر اساس این گزارش، شرکت بیمه سرمد که با نماد وسرمد و سرمایه ثبتی حدود 6.762 میلیارد ریالی در بازار سرمایه کشور فعال است، اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، سود خالص این شرکت بیمه خصوصی، 365 درصد بیشتر شده و از حدود 184 میلیارد ریال به رقمی نزدیک به 855 میلیارد ریال افزایش یافته است.
سود عملیاتی به ازای هر سهم وسرمد هم با رشد 326 درصدی از 38 ریال 162 ریال، سود پایه هر سهم آن با 234 درصد جهش از 38 ریال به 127 ریال و سود خالص آن به ازای هر سهم از 27 ریال به 126 ریال رسیده که نشان دهنده 367 درصد رشد است.
در همین حال، درآمد حق بیمه ناخالص این شرکت بیمه ای هم 42 درصد بیشتر شده و از بیش از 10.768 میلیارد ریال در پایان شهریورماه پارسال به بیش از 15.289 میلیارد ریال رسیده است.
حق بیمه خالص وسرمد هم رشدی 44 درصدی را تجربه کرده و رقم آن از حدود 9.245 میلیارد ریال به بیشاز 13.566 میلیارد ریال افزایش یافته است.
آمار منتشره حاکی از آن است که شرکت بیمه سرمد در بخش درآمدهای سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای هم کارنامه خوبی را به ثبت رسانده و رقم این درآمدها را از حدود 282 میلیارد ریال در پایان تابستان سال گذشته به بیش از 768 میلیارد ریال در پایان شش ماهه اول سال جاری، رسانده که نشان دهنده رشدی 173 درصدی است.
درآمدهای بیمه ای این شرکت بیمه ای خصوصی هم 48 درصد بیشتر شده و از بیش از 9.925 میلیارد ریال به رقمی بالغ بر 14.725 میلیارد ریال رسیده و سایر درآمدهای بیمه ای وسرمد هم با جهشی 79 درصدی و درحالی که در نیمه اول سال گذشته حدود 219 میلیارد ریال بوده در مقطع مشابه امسال، رقم بیش از 391 میلیارد ریال را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، جمع حقوق مالکانه بیمه سرمد هم با رشدی 19 درصدی  نسبت به پایان سال 1401، از بیش از 4.540 میلیارد ریال به رقمی بالغ بر 5.395 میلیارد ریال رسیده است.
جمع دارایی های شرکت بیمه سرمد نیز 31 درصد رشد را به خود دیده و از حدود 35.284 میلیارد ریال در پایان سال گذشته به رقمی نزدیک به 46.279 میلیارد ریال افزایش یافته است.

نوشته های مرتبط