بازار بیمه

رونمایی از سه محصول جدید بیمه آرمان

توفیق اقتصادی :مجید قلی پور، مدیر عامل شرکت بیمه آرمان‌‌: شرکت بیمه آرمان نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشته و از پرتفوی ۳۰۰ به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده، هرچند که در پرداخت خسارت هنوز ضعف دارد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، شرکت بیمه آرمان اقیانوس آبی خودرا یافته و فقط در سال گذشته سه محصول جدید ارائه کرده که هیچ شرکتی  در صنعت بیمه، چنین کاری نکرده است.
مسیر حرکت آرمان رو به پیشرفت بوده و آینده آن روشن است.

 

 

نوشته های مرتبط