صنعت بازرگانی

سه خودروی مونتاژی تصویب شد

توفیق اقتصادی:شورای رقابت در جلسه اخیر قیمت ۳ خودروی مونتاژی دیگر را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،  شورای رقابت در جلسه 615، قیمت سه خودروی مونتاژی دیگر را مصوب کرد.
قیمت این سه خودرو به شرح جدول ذیل است:
نام محصول قیمت فروس محاسباتی درب کارخانه (ریال)
Arrizo5 IE fl 9.481.448.488
TIGGO8 promax IE 22.896.771.600
TIGGO8 promax  e+ 25.191.196.674

نوشته های مرتبط