اقتصاد کلان زوم

سازمان مالیاتی به جان حساب های بانکی مردم افتاده

توفیق اقتصادی:به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول درآمدهای مالیاتی بانک مرکزی مکلف است به درخواست سازمان امور مالیاتی ، نسبت به مسدودی حساب اقدام کند.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، براساس بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به تصویب نمایندگان مجلس هم رسید: به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی با رعایت فصل ۹ باب ۴ قانون مالیات مستقیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سامانه‌ای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به میزان بدهی قطعی به صورت سامانه‌ای(سیستمی) و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کند.
براین اساس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدود شده را حداکثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

نوشته های مرتبط