بازار بیمه

سازمان امور مالیاتی از بیمه آسیا تقدیر کرد

توفیق اقتصادی: اداره کل سازمان امور مالیاتی استان فارس از شعبه بیمه آسیا در استان فارس تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، پیرو تمدید قرارداد تکمیل درمان سازمان امورمالیاتی ، نشستی با مسئولین سازمان امورمالیاتی استان فارس  در محل این سازمان تشکیل و از خدمات بیمه آسیا تقدیر و تشکر شد.
 بنابر این گزارش، در این نشست،  ضمن ابراز خرسندی دوطرف از تمدید قرارداد ، موارد مربوط به حوزه قرارداد درمان گروهی مطرح که با توجه به تعامل حداکثری فیمابین ، چالش ها برطرف و سازمان امورمالیاتی از عملکرد استان فارس در ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان رضایت داشته و به پاس قدردانی از خدمات انجام شده لوح تقدیری نیز به سرپرست منطقه پنج، رئیس شعب استان فارس، رئیس شعبه سید جمال  الدین اسد آبادی شیراز  بیمه آسیا  و کارشناس این شعبه  اهدا کردند.

نوشته های مرتبط