اقتصاد کلان زوم

رکود مسکن و خشکسالی پاشنه آشیل رشد اقتصادی

توفیق اقتصادی :رشد اقتصاد ایران در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ تقریباْ بدون تغییر بود. نکته مهم تاثیر تشدید خشکسالی و رکود بخش مسکن بر اقتصاد ایران است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال گذشته بدون درنظر گرفتن بخش نفتی برابر با ۴.۸ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بدون تغییر باقی مانده است.
با در نظر گرفتن بخش نفت،‌ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ به ۴.۸ درصد می‌رسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۰.۵ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت فصل زمستان در سال گذشته برابر با ۵.۶ درصد گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۳.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر رشد اقتصادی فصل زمستان با در نظر گرفتن بخش نفتی با افزایش ۲.۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ برابر با ۴.۸ درصد بوده است.
رکود بخش ساختمانی و خشکسالی پاشنه آشیل رشد اقتصادی
از میان بخش‌های مهم اقتصادی، بخش صنعت با رشد ۷.۷ درصدی بهترین عملکرد را داشته است. رشد این بخش در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۱ درصد گزارش شده بود.
 بخش نفتی نیز با رشد ۷ درصدی پس از صنعت بهترین عملکرد را داشته است. البته رشد این بخش در مقایسه با سال گذشته ۲.۷ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
در نقطه مقابل بخش‌های کشاورزی و مسکن رشد منفی را ثبت کردند. موضوعی که نشان از تشدید خشکسالی و رکود بخش مسکن دارد.
رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گذشته به ۴.۴- درصد رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد.
بخش ساختمان نیز رشد ۲.۳- درصدی را ثبت کرد. این در حالی است که رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳.۹ درصد گزارش شده بود. به بیان دیگر رشد این بخش کاهش ۶.۲ واحد درصدی را ثبت کرده است.
کاهش رشد سرمایه گذاری و جهش صادرات
بر اساس آمارهای منتشر شده،  تشکیل سرمایه ثابت خالص رشد ۲.۱ درصدی را در سال گذشته به جا گذاشت که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کاهش ۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش بیش از همه تحت تاثیر کاهش سرمایه گذاری در بخش ساختمان بوده است. چرا که تشکیل سرمایه در ماشین آلات در سال گذشته رشد ۷.۳ درصد را تجربه کرد.
اما نکته قابل توجه افزایش صادرات در سال گذشته بود. صادرات ایران در سال گذشته رشد ۲۴.۶ درصدی را تجربه کرد. این بالاترین رقم ثبت شده از سال ۱۳۹۵ محسوب می‌شود.

نوشته های مرتبط