بازار بیمه

رونمایی از داشبورد هوشمند بیمه آسیا

توفیق اقتصادی: در نخستین روز همایش مدیران بیمه آسیا از داشبورد مدیریتی جامع کنترلی و تحلیلی و داشبورد هوشمند بیمه های عمر و پس انداز رونمایی شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،  در داشبورد مدیریتی جامع کنترلی و تحلیلی، قابلیت کنترل و تحلیل میزان صدور حق بیمه، خسارت، کارمزد نمایندگان و نسبت خسارت مناطق، استان هاو شعب بیمه ای به تفکیک واحد های صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت در مقاطع زمانی مختلف و به تفکیک رشته های بیمه ای وجود دارد.
این گزارش می افزاید: این داشبورد مدیریتی این امکان را به مدیران صف وستاد می دهد که در راستای تعالی سازمانی ،عملکرد کلی شرکت را در سطوح مختلف شرکت کنترل، نظارت و تحلیل کرده و در نهایت اصلاح کنند.
بنابر این گزارش، در داشبورد هوشمند بیمه های عمر و پس انداز امکان تحلیل وضعیت عملکرد شرکت در رشته عمر و پس انداز در سرپرستی ها، استان ها، شعب، نمایندگی ها و باجه ها، دستیابی و تصمیم سازی سریع، به موقع، صحیح و برخط در خصوص تحقق اهداف استراژیک شرکت طبق نقشه راه در بیمه های عمر و پس انداز و بررسی هوشمند شاخص های کلیدی عملکرد از قبیل ترکیب پرتفو ، نسبت خسارت و… در این رشته بیمه ای وجود دارد.

نوشته های مرتبط